Przedszkole nr 68 w Poznaniu

REKRUTACJA 2018/2019

DRODZY RODZICE !!!

Poniżej podajemy wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne:

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać
  w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

oraz ze strony internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW - REKRUTACJA

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji:
od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce),

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 • Od dnia 19 lutego do dnia 2 marca 2018 r. składanie wypełnionych
  i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej
  jako pierwsza preferencja.
 • Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
 • Od dnia 22 marca do dnia 26 marca 2018 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 • Dnia 29 marca 2018 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych
  do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
 • Dnia 29 marca 2018 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych
  w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek z wolnymi miejscami.

Rekrutacja uzupełniająca

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI !!!

DRODZY RODZICE !!!

 Dnia 23 lutego 2018 r. (piątek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci z wszystkich grup. Po zebraniu ogólnym  o godz. 17:30 odbędą się zebrania z nauczycielkami w poszczególnych grupach.

Przypominamy, że wkrótce minie termin skałdania deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej. Deklaracje należy składać do dnia 16 lutego (piątek) 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

UWAGA RODZICE !!!

Zbliża się czas składania przez Państwa DEKLARACJI O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola  od dnia

8 lutego 2018 r. pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2018/2019.

Wypełnioną deklarację skaładają Państwo w przedszkolu w terminie: od 12 lutego do 16 lutego 2018 r.

Brak złożonych deklaracji będzie jednoznaczny z rezygnacją z dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szolnym 2018/2019.

AKCJA CHARYTATYWNA "ZBIÓRKA DLA PSIAKÓW ZE SCHRONISKA"

DRODZY RODZICE !!!

Nasze przedszkole organizuje zbiórkę darów dla Schroniska w Skałowie ( gmina Kostrzyn ) oraz dla Schroniska "Azorek" w Obornikach Wlkp. 

Zwierzęta potrzebują: ręczniki papierowe, jednorazowe, wyprane, niepotrzebne ręczniki, pościele, koce polarowe, wyprane, grube koce, czarno-białe gazety, miski, obroże (mogą być używane ), karmę, zabawki, żwirek.

Zbiórka trwa do końca lutego.

Po zakończeniu akcji szykujemy niespodziankę dla dzieci. Odwiedzą nas przedstawiciele Schroniska z upominkami a Schronisko w Skałowie zaprosi nas na zajęcia z psiakami.

Zachęcamy wszystkich do okazania dobrego serca potrzebującym zwierzakom.

Serdecznie dziękujemy. 

Następna strona